Aanbod jongeren en volwassenen

Getuigenis

In deze sessies ligt de nadruk meer op de persoonlijke ervaringen en de verhalen van de spreker. 

Naast informatie wordt vooral gefocust op de emotionele belevenis van de getuigenis.

De Grote Drugsquiz

Een interactieve quiz waarbij alle leerlingen hun smartphone mogen gebruiken. Vragen over soorten (il)legale drugs, de gevaren, gebruik, verslaving, wetgeving, hulpverlening... Hiervoor moet de school wel over een voldoende sterk wifi netwerk beschikken.

ACT workshop

In deze workshop werken we met jongeren die het moeilijk hebben: problemen thuis, problemen op school, verslavingsproblematiek...

ACT (Acceptance and Commitment Training) leert hen nieuwe mogelijkheden zien om hun problemen aan te pakken door stappen te zetten in de richting van wat ze écht belangrijk vinden in het leven. Onderweg leren ze omgaan met lastige gedachten en gevoelens.


Cannabis workshop

Dit programma is bestemd voor jongeren die regelmatig cannabis gebruiken of waarvan sterk vermoed wordt dat ze problematisch gebruiken. Deze jongeren krijgen zeer gerichte productinformatie, wetgeving, voor- en nadelen, fysieke en psychische risico's... En ook manieren om de risico's van hun gebruik te beperken. Uiteraard is de boodschap vooral ontradend, maar niet belerend... 

Alcohol- en drugsbeleid

Hoe zet je in je organisatie een alcohol- en drugbeleid om in de praktijk? 

- informatiesessies voor werknemers
- communicatieworkshops voor managers
- individuele coaching van mensen die kampen met alcohol- of drugproblemen

Meer info op:  www.alcoholendrugscoach.be 

Alcohol- en drugscoaching

Privé coaching van mensen die kampen met alcohol- of drugproblemen. Al dan niet op doorverwijzing van de dokter. Discretie verzekerd.

Meer info op: www.alcoholendrugscoach.be 

Voor alle preventie activiteiten op school mail info@drugstories.be of bel 0486/83.06.72.