Drugpreventie op school

Vandaag experimenteert één op zeven jongeren met illegale drugs. De kans dat ook jouw leerlingen hiermee in contact komen is groot. Hoe kunnen we nu aan drugpreventie doen?

Het is als leerkracht of ouder geen gemakkelijke taak om geloofwaardig en onbevooroordeeld over drugs te praten. Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction benadrukt het belang van sociale vaardigheden, attitudevorming in combinatie met objectieve informatie over drugs. Dit is ook wat Drugstories doet op school: informeren, doen nadenken, waarschuwen voor onverantwoord gebruik met (il)legale drugs, discussiëren, standpunten innemen en verdedigen... Veel meer dus dan enkel horrorverhalen van ex-gebruikers of een teveel aan informatie die jongeren misschien zelfs kan aanzetten om te gebruiken.

Drugstories is een uniek drugpreventieproject dat sinds 2005 leerlingen, leerkrachten en ouders effectief leert omgaan met alcohol, andere drugs en de smartphone. Ons team verzorgt jaarlijks meer dan 200 drugpreventie sessies in tientallen scholen. Hiermee bereikten we ondertussen al meer dan 100.000 mensen.

Drugstories is erkend lid van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en werkt ook samen met lokale preventiediensten.

Kijk hier voor de verschillende mogelijkheden die we aanbieden voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

Je bent altijd welkom om een sessie bij te wonen. Bekijk dit korte Youtubefilmpje, mail info@drugstories.be of bel 0486/83.06.72 voor meer informatie of reserveringen.