Ons team

Sprekers met een passie voor drugs(preventie)

Luc Rombaut studeert Romaanse Filologie, Lerarenopleiding, Bedrijfscommunicatie en Marketing (Vlerick). Na een carrière in de communicatiesector, reist hij tijdens een sabbatical de wereld rond. Luc is schrijver en ervaringsdeskundige en richtte in 2005 Drugstories op. Tot 2017 is hij ook managing partner bij Itam waar hij Mindfulness trainingen geeft in bedrijven. Nu coacht hij mensen die willen minderen of stoppen met hun alcohol- of druggebruik (www.alcoholendrugscoach.be).Alphonse Franssen is bedrijfskundige en studeert Agogiek. Als kind van de Flower-Power beweging experimenteert hij er stevig op los, waarbij hij ook met de minder leuke kanten van drugs in contact komt. Daarom begint hij een carrière in de drughulpverlening. Eerst op het terrein in Den Haag (NL), dan op Europees niveau en sinds '93 in België. Eerst als directeur bij De Sleutel en daarna als zorgcoördinator middelenmisbruik van de provincie Oost-Vlaanderen. Hij is ook de bezieler van het succesvolle casemanagement systeem bij de rechtbank van Gent.
Diederik Martens is Master Lichamelijke Opvoeding en Jeugdconsulent. Hij volgde een lerarenopleiding secundair onderwijs en gaf les, maar behaalde hiernaast ook een postgraduaat over "het drugsfenomeen" aan UGent. Hij werkte een aantal jaar in Kent (GB) als drugpreventiewerker toen de 'bom' rond 'legal highs' daar losbarstte. Hij vertelt vanuit zijn eigen ervaringen en de sterke verhalen die hij van jongeren te horen kreeg. Hij laat jongeren centraal staan in de discussie met en over drugs. 
Arafat Bouachiba is maatschappelijk werker. Na jaren verslaving, beslist hij om iets terug te doen naar de maatschappij. Hij werkt jaren met drugsverslaafden (De Sleutel, De Kiem) en richt in 2002 "De Eenmaking" op. Een preventieorganisatie in scholen met extra aandacht voor kansarmen, etnisch culturele minderheden en gedetineerden. Momenteel werkt hij voor Stad Gent.