Ons team

Sprekers met een passie voor drugs(preventie)

Luc Rombaut studeert Romaanse Filologie, Lerarenopleiding, Bedrijfscommunicatie en Marketing (Vlerick). Na een carrière in de communicatiesector, reist hij tijdens een sabbatical de wereld rond. Luc is schrijver en ervaringsdeskundige en richt in 2005 Drugstories op. Tot 2017 is hij ook managing partner bij Itam waar hij Mindfulness trainingen geeft in bedrijven. Nu coacht hij mensen die willen minderen of stoppen met hun alcohol- of druggebruik (www.alcoholendrugscoach.be).

Alphonse Franssen is bedrijfskundige en studeert Agogiek. Als kind van de Flower-Power beweging experimenteert hij er stevig op los, waarbij hij ook met de minder leuke kanten van drugs in contact komt. Daarom begint hij een carrière in de drughulpverlening. Eerst op het terrein in Den Haag (NL), dan op Europees niveau en sinds '93 in België. Eerst als directeur bij De Sleutel en daarna als zorgcoördinator middelenmisbruik van de provincie Oost-Vlaanderen. Hij is ook de bezieler van het succesvolle casemanagement systeem bij de rechtbank van Gent. Hoewel Alphonse ondertussen met pensioen is, blijft hij af en toe opdrachten voor Drugstories doen. Gewoon omdat hij het leuk vindt.

Diederik Martens is Master Lichamelijke Opvoeding en Jeugdconsulent. Hij volgde een lerarenopleiding secundair onderwijs en gaf les, maar behaalde hiernaast ook een postgraduaat over "het drugsfenomeen" aan UGent. Hij werkte een aantal jaar in Kent (GB) als drugpreventiewerker toen de 'bom' rond 'legal highs' daar losbarstte. Hij vertelt vanuit zijn eigen ervaringen en de sterke verhalen die hij van jongeren te horen kreeg. Hij laat jongeren centraal staan in de discussie met en over drugs. Momenteel werkt hij voor Streekfonds Oost-Vlaanderen waar hij lokale projecten met focus op mens en omgeving versterkt. 

Arafat Bouachiba is maatschappelijk werker. Na jaren verslaving, beslist hij om iets terug te doen naar de maatschappij. Hij werkt jaren met drugsverslaafden (De Sleutel, De Kiem) en richt in 2002 "De Eenmaking" op. Een preventieorganisatie in scholen met extra aandacht voor kansarmen, etnisch culturele minderheden en gedetineerden. Momenteel werkt hij voor De Cocon (jeugdhulp aan huis).


Geert Van Bastelaere werkt 15 jaar als ervaringsdeskundige in de sleutel als groepsbegeleider. Hij heeft een passie om te werken met groepen. Naast zijn job in de Sleutel coacht hij mensen met verslavingsproblemen individueel. Hij genoot een opleiding graduaat orthopedagogie en daarnaast is hij opgeleid als ervaringsgericht en lichaamsgericht therapeut. Het geven van preventie staat voor Geert in het teken van een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een zorg naar onze jongeren.  

Koen Mekers is vroeg begonnen met jeugdwerk. Rond zijn 15de ging hij samen met een hoop vrienden een engagement aan bij VZW HuDa. Deze VZW organiseerde jaarlijks een festival in Sint-Truiden. Bijgevolg bestond Koen zijn jongvolwassenheid voornamelijk uit wekelijks op stap gaan en experimenteren met drugs. Ondanks dit alles slaagde hij er toch in om af te studeren als leerkracht. Na twee jaar voor de klas staan ging hij aan de slag als jeugdwerker. Koen sloot zijn carrière in het jeugdwerk af als preventiemedewerker bij de Responsible Young Drivers. Hij werkt momenteel als Functioneel Analist en koppelt al zijn ervaringen in de workshops van Drugstories. 


Tuur Jenaer studeerde aan de lerarenopleiding Frans en geschiedenis. Gezien zijn interesse in de verslavingsproblematiek en ervaring met leerlingen behandelde hij thema's als verslaving en preventie gedurende een aantal jaren tijdens lessen maatschappelijke vorming. Bovendien worstelde hij in het verleden zelf ook met verslaving. Vanuit eigen ervaringen en het idee iets te willen betekenen voor jongeren en bij uitbreiding de maatschappij, engageert hij zich naast zijn job als leerkracht ook voor Drugstories.  

Dorien Van Soest is criminologe van opleiding en werkt momenteel als arbeidsmarktbemiddelaar. Met deze achtergrond, wilde ze zich graag verder engageren op vlak van preventie. En zo geschiedde; ze kwam terecht in het team van Drugstories! Met haar uitstekende administratieve skills en communicatieve vaardigheden, staat ze jou graag te woord bij al jouw vragen. Je kan haar steeds terugvinden in ons secretariaat, en behandelt met veel plezier alles wat haar richting uitkomt.