Legaliseren of niet?

Om de zoveel tijd laait de discussie over het al dan niet legaliseren van cannabis weer op. Dit leidt vaak tot polarisering tussen het behoudsgezinde kamp dat bang is dat binnenkort iedereen stoned rond loopt en er nog meer verslaafden komen en anderzijds het progressieve kamp van de wiet fans. 

Aangezien dit thema vaak leidt tot emotionele discussies, is het verstandiger om beslissingen te nemen op basis van rationeel, wetenschappelijk onderzoek*. Het kan gebeuren dat de realiteit niet altijd overeenkomt met onze perceptie of niet strookt met onze normen of waarden. Maar uiteindelijk heeft de overheid wel als taak om de gezondheid en de veiligheid van haar burgers zoveel mogelijk te beschermen. Uit onderstaand schema blijkt dat de huidige wetgeving verre van ideaal is om dit doel te bereiken.

Het huidig verbod op cannabis (C) leidt ertoe dat de markt in handen is van criminelen. Hierdoor ligt de focus volledig op zoveel mogelijk geld verdienen, is er geen kwaliteitscontrole (waardoor er spul verkocht wordt met zeer hoge THC waarden die in sommige gevallen zelfs een psychose kunnen uitlokken) en leidt dit ook tot sociale problemen (aangezien mensen geen hulp durven zoeken). De ongebreidelde commercialisering van alcohol (A) en tabak (T) heeft geleid tot enorme gezondheidsproblemen (een half miljoen alcoholverslaafden en een paar miljoen rokers). De sociale kost van alcohol wordt op bijna twee miljard euro geraamd.

Een groep wetenschappers van KU Leuven* stelt voor om cannabis niet langer te verbieden, maar strikt te reguleren, zodat de overheid o.a. meer controle kan krijgen op de kwaliteit. Ook alcohol zou, net als tabak, meer aan banden gelegd kunnen worden. Er is immers een groot verschil tussen drugs toelaten of ze promoten.


*Tijd voor een nieuw cannabisbeleid? KU Leuven Metaforum, 2018.