Smartphones: een probleem op school?

In augustus 2019 deed Drugstories een onderzoek via een anonieme, online bevraging bij meer dan 400 directies en leerkrachten van secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel. 

Hieronder vindt u alle resultaten (N=50):

 • 81% heeft duidelijke regels over GSM gebruik in het schoolreglement opgenomen.

 • Wanneer mag de smartphone gebruikt worden op school (meerdere antwoorden mogelijk)?
 • 12% nooit
 • 46% voor en na de schooluren op de speelplaats
 • 48% tijdens alle speeltijden
 • 44% tijdens de middagpauze
 • 15% tussen de lessen door (vaak enkel na toelating)
 • 6% tijdens de les, enkel na toestemming van de leerkracht, indien nodig voor de les en afhankelijk van leeftijd
 • In sommige scholen mag de GSM enkel buiten gebruikt worden, niet in de refter, klassen of gangen.
 • 62% mag de smartphone gebruiken bij lessen buiten de schoolmuren, maar meestal enkel na akkoord van leerkracht en indien nodig voor de les

 • 81% is akkoord met smartphonebeleid op school, maar 8% vindt het niet streng genoeg omdat:
 • GSM's zorgen voor minder sociaal contact
 • De leerlingen zijn er constant mee bezig
 • De huidige regels worden niet consequent toegepast
 • De school moet een tegengewicht vormen voor onze hectische maatschappij
 • Voorstellen: helemaal geen GSM op school, enkel tijdens de middagpauze, consequente leerkrachten, jongeren sensibiliseren, gsm-"hotels", gsm vrije zones met pictogram, regels afhankelijk van leeftijd, jongeren sensibiliseren...

 • Welke sancties worden er gehanteerd bij niet naleven van de regels (meerdere antwoorden mogelijk)?
 • 75% moet GSM afgeven en krijgt die terug op het einde van de dag, 27% krijgt hem terug na het einde van het lesuur
 • 33% krijgt een mondelinge en 29% een schriftelijke opmerking
 • Recidive (na 3 keer) wordt strenger bestraft: de ouders moeten de GSM ophalen, 50ct betalen voor de kas van de leerlingenraad, elke ochtend GSM inleveren, strenger voor jongere leerlingen, strafwerk, nablijven...

 • 79% vindt dat er ook regels moeten zijn voor leerkrachten
 • Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie, geen GSM tijdens de les, zelfde regels als voor leerlingen, blijkt vooral een probleem bij jongere leerkrachten om zich daaraan te houden... 
 • Andere leerkrachten vinden individuele vrijheid belangrijker en zijn tegen expliciete regels omdat zij soms de GSM moeten gebruiken om dingen voor school te regelen.

 • 37% maakt zich ernstige zorgen over GSM gebruik van de leerlingen, 58% is een beetje bezorgd.

 • Hoe pakken scholen dit probleem aan? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • 27% doet niets
 • 48% preventie door leerkrachten
 • 17% door externe experts
 • 39% geeft zelf goede voorbeeld

Wil u graag reageren op dit onderzoek? Of wil u graag weten hoe wij dit aanpakken? Mail dan naar luc@drugstories.be of check onze smartphone workshop.