Onze visie

Voor veel mensen is drugs een ver van mijn bed show tot ze ermee geconfronteerd worden en dan worden sommigen soms heel emotioneel. Nochtans zijn drugs van alle tijden en alle culturen. Vaak zijn drugs verboden (bijv. cannabis) of aan strenge regels onderworpen (bijv. morfine), andere worden dan weer toegelaten (bijv. alcohol en sigaretten). Meestal heeft dit weinig te maken met gezondsmotieven, maar wel met politieke, economische of culturele redenen.

Om dit meer rationeel te bekijken, kan je best de focus verruimen. Niet alleen het MIDDEL (type drug, kwaliteit, sterkte, hoeveelheid...) is belangrijk, maar ook de MENS die gebruikt (leeftijd, karakter, motivatie...) en het MILIEU waarin je gebruikt (alleen, met vrienden, op het werk...).

Drugs (alcohol, speed, cannabis, XTC, slaappillen...) op zich zijn nooit goed of slecht. De kwaliteit van bepaalde illegale drugs kan natuurlijk te wensen overlaten, maar uiteindelijk bepaalt de manier hoe je ermee omgaat of je ermee in de problemen raakt of niet. Als je regelmatig alcohol, cannabis of andere drugs gebruikt omdat je je niet goed voelt, omdat je gestresst bent, omdat je niet kan slapen, omdat je problemen hebt, omdat je veel piekert... dan kan dit op korte termijn heel goed helpen, maar op langere termijn riskeer je afhankelijk te worden. Wie drugs gebruikt om weg te vluchten van zichzelf, komt vroeg of laat in de problemen.

Er is een tijd om te feesten en te genieten van het leven en daar komt vaak drugs bij kijken (bijv. alcohol). Op zich is daar niets mis mee. Maar er is ook een tijd om te werken, jezelf te ontplooien, volledig aanwezig te zijn, klaar te staan voor anderen... In die omstandigheden zal middelengebruik sneller tot problemen leiden.


Onze missie

Aangezien één op de zes jongeren met illegale drugs experimenteert, wil Drugstories hen leren omgaan met legaal en illegaal middelengebruik. "Omgaan met" kan de vorm aannemen van er niet aan beginnen, gebruik zo lang mogelijk uitstellen of er verantwoord mee leren omgaan. 

Drugstories heeft volgende doelstellingen:

  • kennis verhogen via objectieve informatie

  • signalen van onverantwoord omgaan met herkennen

  • bekendmaken van hulpverleningskanalen

  • waarschuwen voor gevaren drugs

  • inzicht krijgen in motivaties van gebruik leren

  • kritisch doen nadenken

  • omgaan met groepsdruk

  • durven opkomen voor de eigen mening

  • drugs meer bespreekbaar maken

  • peer communicatie

Onze waarden

Openheid

We willen open en eerlijk over drugs praten. Geen taboes en ook geen belerend vingertje. Wel objectieve informatie, aangepast aan de doelgroep.

Respect

Respect begint met écht naar elkaar te luisteren.  Alleen door jongeren en hun mening (hoe afwijkend die ook mag zijn) met respect te benaderen, kan je invloed uitoefenen. 

Vrijheid

Verslaving staat diametraal tegenover vrijheid. De vrijheidsdrang die leeft bij jongeren willen we gebruiken om hen te helpen de juiste keuzes te maken. In alle vrijheid... zodat ze ook in de toekomst vrije en weldoordachte keuzes kunnen maken.

Professionaliteit

Sinds meer dan 15 jaar levert Drugstories diensten aan haar trouwe klanten: scholen, organisaties, preventiediensten, jeugdinstellingen, sociale verenigingen... Professionaliteit betekent voor ons: betrouwbaarheid, continuïteit, flexibiliteit, probleemoplossing, vertrouwen en tevredenheid.